Vedecký seminár - Dr. Yu Kawano, Osaka University, Japan

V pondelok 16.09.2013 sa na pôde Ústavu riadenia a priemyselnej informatiky konal vedecký seminár. Dr. Yu Kawano z univerzity v Osake prezentoval výsledky svojho výskumu.

Abstract: observability of polynomial systems, a necessary and sufficient condition for local observability at an initial state, commutative algebra and algebraic geometry for the analysis polynomial systems.

Osobná stránka

xtarnik