Vedecký seminár - Ing. Ludwig, Ing. Fico, Ing. Slačka, ÚRK

Dátum: 

26.06.2015 (10:00)

Miesto: 

zasadačka ÚRK, D-424