Vedecký seminár - Ing. S. Kajan, PhD.: Rozpoznávanie gest ruky a konvolučné neurónové siete

Dátum: 

02.06.2017 (11:00)

Miesto: 

zasadačka ÚRK, D-424