Vedecký seminár - Mr. Tsuyoshi YUNO

Dátum: 

02.07.2014 (14:00)

Miesto: 

zasadačka ÚRK, D-424