Vedecký seminár - prof. A. Vitko: Supervízorové riadenie udalostného systému na báze Petriho sietí a PLC

Dátum: 

22.04.2016 (13:00)

Miesto: 

zasadačka ÚRK, D-424