Vedecký seminár - prof. Vitko: Systematický návrh riadenia udalostných systémov

Dátum: 

10.03.2017 (11:00)

Miesto: 

zasadačka ÚRK, D-424