Vedecký seminár ÚRK - prof. Hubinský: Slnečná sústava skúmaná zblízka

Dátum: 

19.10.2018 (10:00)

Miesto: 

zasadačka ÚRK, D-424