Vedenie a organizačná štruktúra

Vedenie ústavu

prof. Ing. Jarmila Pavlovičová, PhD. – riaditeľka, zástupkyňa ústavu v Akademickom senáte FEI
prof. Ing. František Duchoň, PhD. - zástupca riaditeľa
prof. Ing. Peter Hubinský, PhD. - vedúci oddelenia, zástupca ústavu v Akademickom senáte FEI
prof. Ing. Ján Murgaš, PhD. – vedúci oddelenia
prof. Ing. Ivan Sekaj, PhD.   - vedúci oddelenia
Mgr. Andrea Semanová  – tajomníčka ústavu

Rada profesorov

prof. Ing. Jarmila Pavlovičová, PhD.
prof. Ing. František Duchoň, PhD.
prof. Ing. Peter Hubinský, PhD.
prof. Ing. Ladislav Jurišica, PhD.  
prof. Ing. Ján Murgaš, PhD.
prof. Ing. Ivan Sekaj, PhD. 
prof. Ing. Anton Vitko, PhD.
prof. Ing. Vojtech Veselý, DrSc.  
prof. Ing. Milan Žalman, PhD.

Organizačná štruktúra

Ústav má tieto oddelenia:

Oddelenie robotiky - vedúci prof. Ing. Peter Hubinský, PhD.
Oddelenie kybernetiky - vedúci prof. Ing. Ján Murgaš, PhD.
Oddelenie umelej inteligencie - vedúci prof. Ing. Ivan Sekaj, PhD. 
Administratívno-technický útvar

Zoznam pracovníkov podľa oddelení