Vedenie a organizačná štruktúra

Vedenie ústavu

prof. Ing. Ján Murgaš, PhD. – riaditeľ ústavu, vedúci oddelenia
prof. Ing. Peter Hubinský, PhD. - zástupca riaditeľa, vedúci oddelenia
prof. Ing. Jarmila Pavlovičová, PhD. – zástupkyňa riaditeľa
doc. Ing. Ivan Sekaj, PhD.   - vedúci oddelenia
Mgr. Alena Foltinová  – tajomníčka ústavu
prof. Ing. Anton Vitko, PhD. - zástupca v AS FEI

Rada profesorov

prof. Ing. Ján Murgaš, PhD.
prof. Ing. Peter Hubinský, PhD.
prof. Ing. Ladislav Jurišica, PhD.  
prof. Ing. Jarmila Pavlovičová, PhD.
prof. Ing. Anton Vitko, PhD.
prof. Ing. Vojtech Veselý, DrSc.  
prof. Ing. Milan Žalman, PhD.

Organizačná štruktúra

Ústav má tieto oddelenia:

Oddelenie robotiky - vedúci prof. Ing. Peter Hubinský, PhD.
Oddelenie kybernetiky - vedúci prof. Ing. Ján Murgaš, PhD.
Oddelenie umelej inteligencie - vedúci doc. Ing. Ivan Sekaj, PhD. 
Administratívno-technický útvar

Zoznam pracovníkov podľa oddelení