Virtuálne laboratórium riadenia technologických procesov programovateľnými automatmi

Projekt sa zaoberá realizáciou virtuálneho laboratória, rozloženého fyzicky na dvoch fakultách - FEI TU v Košiciach a FEI STU v Bratislave. Každá jeho časť bude obsahovať niekoľko výukových pracovísk s fyzikálnym modelom jednoduchého procesu, programovateľnýcm automatom pre realizáciu jeho riadenia a PC pre jeho lokálnu obsluhu. Všetky pracoviská budú cez lokálnu sieť a server pripojené na internetovú sieť danej univerzity. Toto riešenie umožní študentom z oboch fakúlt kompletné využívanie každého z pracovísk virtuálneho laboratória z ľubovoľného PC pripojeného na internetovú sieť a tým získavanie praktických skúseností s riadením procesov logickými automatmi.

Title: 

Virtuálne laboratórium riadenia technologických procesov programovateľnými automatmi

Typ projektu: 

KEGA

Číslo projektu: 

3/4196/06

Dĺžka projektu: 

1. júl, 2006 - 31. december, 2008

Kľúčové slová: 

Riadenie procesov, virtuálna výuka, virtuálne laboratórium

Zodpovedný riešiteľ: