Vitko Anton

Vitko Anton, prof. Ing. PhD.

Zaradenie: 

 • Výskumný pracovník
Oddelenie kybernetiky
Telefón: +421 2 60291 680

Miestnosť: 

D408
Publikácie:

Zoznam publikácií v Akademickom informačnom systéme

Vitková, Zuzana -- Oremusová, Jarmila -- Herdová, Petra -- Ivánková, Oľga -- Vitko, Anton
Association, Distribution, Liberation, and Rheological Balances of Alkyldimethylbenzylammonium Chlorides (C12–C16).
Molecules, 22. s. 10.

Dekan, Martin -- Vitko, Anton
Autonómna navigácia mobilného robota.
Bratislava : Vydavateľstvo Spektrum STU, 2017. 147 s. ISBN 978-80-227-4675-5.

 

 • Boršč, Michal - Vitko, Anton - Thurský, Branislav: Optimal Stabilization of Modal Control with Variable Structure. In: Transactions of the Institute of Measurement and Control, (30) 2008, 63-76, ISSN 0142-3312
 • Vitková, Zuzana - Vitko, Anton: Evaluation of the Absorbtion Using Adaptive Models. In: Die Pharmazie 48, 1993, 559 – 565
 • Vitko, Anton -Šavel, Michal - Magula, Michal - Jurišica, Ladislav : Design of Sensor Fusion and Fault Clustering of Legged Robots. In: Manuel Armada et.al.: Measurement and Control in Robotics. Instituto de Automática Industrial, Madrid, Spain, ISBN: 84 -607-9693-0, 1-7
 • Vitko, Anton - Šavel, Michal - Jurišica Ladislav - Hubinský, Peter: Data Fusion and Context Awarenes in Autonomous Robotics. In: Int. Journal of Mechatronic and Control, 05 (2004), 29-39
 • Jurišica Ladislav - Vitko, Anton: Imbedding Intelligence into Mechatronic Systems. In. Metalurgija ISBN, 0543-5846,(49) 2010, 82-85
 • Jurišica, Ladislav - Vitko, Anton - Duchoň, František - Kaštan Dušan: Statistical Approach to GPS Positioning of Mobile robot. In: Journal of Control Eng. and Applied Informatics. (12), 2010, 44-51
 • Vitko, Anton - Boršč, Michal.: Rešenie kinematičeskich uravnenij robota algorifmami identifikacii linejnoj sistemy, (v ruštine), In: Artificial Intelligence, (4), 1985, 253 – 259
 • Sharkawy, Abdel - Vitko, Anton - Jurišica, Ladislav : Variable Structure state Observer for Flexible Joint Robots. In: Journal of El. Eng. (50).1999, 79-84
 • Vitko, Anton - Jurišica - Ladislav - Kľúčik, Marian - Murár, Roman - Duchoň, František: Context Based Intelligent Behaviour of Mechatronic Systems, In: Acta Mechanika Slovaka, 3-B/ 2008, 907-916
 • Vitko, Anton - Jurišica, Ladislav - Murár Roman: Improving manipulation, navigation and self-diagnostic capabilities of a walking robot. In: AT&P Journal PLUS1, (14) 2007, 173-176
 • Vitko, Anton - Jurišica - Ladislav - Duchoň, František - Kľúčik, Marian : Resolution of Robot Kinemamatic Redundancy as a Problem of Adaptive Control. In. AT&P Journal PLUS1,(17), 2010, 58-61
 • Vitko, Anton - Jurišica, Ladislav, Babinec, Andrej: Generation of Smooth Motion of Reactively Navigated Mobile Robots. In Selected Topics in Modelling and Control, (6), 2010, 124-128
 • Vitko, Anton - Sharkawy, Abdel - Jurišica Ladislav: Hierarchical Structure of a Legged Robot Control. In. Proc. of Int. Symp. CLAWAR 1998, Brussels, 355-359
 • Vitko, Anton - Šavel, Michal - Markusek, Juraj: Intelligent Learning Navigation Strategy of a Legged Robot. In: Int Symp ISMCR 02, Bourges, France, 2002, 244-249
 • Vitko, Anton - Jurišica - Ladislav - Kľúčik, Marian - Murár, Roman - Duchoň, František: Detection and Clustering of Erroneous Torques Developed in the Femur Joint of a Walking Robot. In. Proc of 18th Conf. on Climbing and Walking Robots. Coimbra. Portugal, 2008, 63-70
 • Vitko, Anton - Šavel, Michal - Jurišica, Ladislav: Sensor integration and Context Detection in Intelligent Systems. In: SET 02 Symposium on Advanced Sensor Payloads for UAV, Organised by NATO, Lisbon, Portugal, 2005 (on CD)
1964 - 1969 EF SVŠT, Bratislava
  študent
  študijný odbor: Automatizačná technika
1969  
  Ing.
   
1970 Brno
  vojenská služba
   
1971 - 1973 EF SVŠT, Bratislava
  inžinier sálového počítača
   
1974 - 1980 Katedra kybernetiky SVŠT,Bratislava
  odborný asistent
  modelovanie a simulácia,numerické metódy, kybernetika a riadenie
1980 Katedra kybernetiky SVŠT, Bratislava
  CSc.
   
1980 - 1990 Katedra kybernetiky SVŠT, Bratislava
  docent
  kybernetika, meranie a riadenie
1985 Katedra kybernetiky SVŠT,Bratislava
  docent
   
1990 - 2006 Katedra merania a riadenia SjF STU
  docent
  kybernetika, mechatronika, robotika
2002 University of Leeds, United Kingdom
  3-týždenný zahraničný prednáškový pobyt
  prednášky z robotiky a inteligentných systémov
2006 - dodnes Ústav riadenia a priemyslenej informatiky, FEI STU, Bratislava
  docent
  udalostné systémy, robotika

 

Zameranie výskumu

Modelovanie a riadenie robotických manipulátorov
Modelovanie a riadenie diskrétnych udalostných systémov
Modelovanie a riadenie biosystémov

Predmet Pozícia
Udalostné systémy Garant, Prednášajúci