Vitková Zuzana

Vitková Zuzana, doc. RNDr. PhD.

Zaradenie: 

  • Výskumný pracovník
Oddelenie kybernetiky
Telefón: +421 2 60291 286

Miestnosť: 

D409
Publikácie:

Oremusová, Jarmila -- Vitková, Zuzana -- Tárník, Marián - Murgaš, Ján -- Ivánková, Oľga -- Vitko, Anton
Effect of additives on micellar properties of cationic surfactants. In 47th Conference synthesis and analysis of drugs : Book of Abstract. SAP 2018 Brno, Czech Republic. September 12-14, 2018. Brno : University of Veterinary and Pharmaceutical Sciences Brno, 2018, S. 70. ISBN 978-80-7305-806-7. AFG

Vitková, Zuzana -- Oremusová, Jarmila -- Herdová, Petra -- Ivánková, Oľga -- Vitko, Anton
Association, Distribution, Liberation, and Rheological Balances of Alkyldimethylbenzylammonium Chlorides (C12–C16). Molecules, 22. s. 10.  ADC

Vitková, Zuzana -- Oremusová, Jarmila -- Vitko, Anton -- Matušová, Desana
Fyzikálno technologické princípy suspenzií. Bratislava : Felia, 2018. 104 s. ISBN 978-80-89824-09-0. ACB

od 2018 výskumný pracovník Ústav robotiky a kybernetiky
FEI STU v Bratislave

 

Zameranie výskumu

Systémový prístup k návrhu liekových foriem
Farmakokinetické a farmakodynamické modelovanie