Vizuálne navádzanie robotického ramena na mobilnej platforme

Cieľom projektu je riešenie niektorých aspektov riadenia robotického ramena umiestneného na mobilnej platforme. Rameno aj mobilný robot sú vybavené vlastnými externými snímačmi. Hlavnú úlohu bude zohrávať minikamera, ktorá bude používaná najmä pre vizálne navádzanie celej robotickej konštrukcie.

Title: 

Vizuálne navádzanie robotického ramena na mobilnej platforme

Typ projektu: 

DAAD

Číslo projektu: 

júl.05

Dĺžka projektu: 

1. január, 2006 - 31. december, 2007

Kľúčové slová: 

Mobilná platforma, robotický manipulátor, vizuálne navádzanie

Zodpovedný riešiteľ: