Vörös Jozef

Vörös Jozef, Ing. PhD.

Zaradenie: 

 • Výskumný pracovník
Oddelenie kybernetiky
Telefón: +421 2 60291 305

Miestnosť: 

D613
Publikácie:

Zoznam publikácií v Akademickom informačnom systéme

Vőrős, Jozef
Recursive identification of discrete-time nonlinear cascade systems with time-varying output hysteresis.
Nonlinear Dynamics, 2017, 87. s. 1427--1434.

Vőrős, Jozef
Identification of nonlinear cascade systems with noninvertible piecewise linear input and backlash output nonlinearities.
Journal of Electrical Engineering : 2016, 67. s. 279--285.

 • Vörös, Jozef: Parameter identification of discontinuous Hammerstein systems. In: Automatica. - ISSN 0005-1098. - Vol. 33 (1997), s. 1141-1146
 • Vörös, Jozef: A strategy for repetitive neighbor finding in images represented by quadtrees. In: Pattern Recognition Letters. - ISSN 0167-8655. - Vol. 18 (1997), s. 955-962
 • Vörös, Jozef: Iterative algorithm for parameter identification of Hammerstein systems with two-segment nonlinearities. In: IEEE Transactions on Automatic Control. - ISSN 0018-9286. - Vol. 44 (1999), s. 2145-2149
 • Vörös, Jozef: A strategy for repetitive neighbor finding in octree representations. In: Image and Vision Computing. - ISSN 0262-8856. - Vol. 18 (2000), s. 1085-1091
 • Vörös, Jozef: Parameter Identification of Wiener Systems with Discontinuous Nonlinearities. In: Systems and Control Letters. - ISSN 0167-6911. - Vol. 44 (2001), No. 5, s. 363-372
 • Vörös, Jozef: Low-cost implementation of distance maps for path planning using matrix quadtrees and octrees. In: Robotics and computer-integrated manufacturing. - ISSN 0736-5845. - Vol. 17 (2001), s. 447-459
 • Vörös, Jozef: Modelling and Parameter Identification of Systems with Multisegment Piecewise-Linear Characteristics. In: IEEE Transactions on Automatic Control. - ISSN 0018-9286. - Vol. 47 (2002), s. 184-188
 • Vörös, Jozef: Recursive Identification of Hammerstein Systems with Discontinuous Nonlinearities Containing Dead-Zones. In: IEEE Transactions on Automatic Control. - ISSN 0018-9286. - Vol. 48 (2003), s. 2203-2206
 • Vörös, Jozef: Modeling and Identification of Wiener Systems with Two-Segment Nonlinearities. In: IEEE transactions on control systems technology. - ISSN 1063-6536. - Vol. 11 (2003), s. 253-257
 • Vörös, Jozef: Identification of Hammerstein Systems with Time-Varying Piecewis-Linear Characteristics. In: IEEE Transactions on Circuits and Systems. - ISSN 1057-7130. - Vol. 52 (2005), No.12, s. 865-869
 • Vörös, Jozef: Quadtree-Based Representation of Grid-Oriented Data. In: Image and Vision Computing. - ISSN 0262-8856. - Vol. 24 (2006), s. 263-270
 • Vörös, Jozef: Parameter Identification of Wiener Systems with Multisegment Piecewise-Linear Nonlinearities. In: Systems and Control Letters. - ISSN 0167-6911. - Vol. 56 (2007), No. 2, s. 99-105
 • Vörös, Jozef: Recursive Identification of Systems with Noninvertible Output Nonlinearities. In: Informatica. - ISSN 0868-4952. - Vol. 21 (2010), No. 1, s. 139-148
 • Vörös, Jozef: Modeling and Identification of Systems with Backlash. In: Automatica. - ISSN 0005-1098. - Vol. 46 (2010), s. 369-374
 • Vörös, Jozef: Identification of Cascade Systems with Backlash. In: International Journal of Control. - ISSN 0020-7179. - Vol. 83 (2010), No. 3, s. 1117-1124
1968 - 1974 EF SVŠT, Bratislava
  študent
  študijný odbor Technická kybernetika
1975 - 1976 VUNAR Nové Zámky
  referent
  VTEI
1976 - 1979 ÚTK SAV Bratislava
  študijný pobyt
  vedný odbor Automatizácia a riadenie
1979 - 1991 TST k.v.ú. VUNAR Nové Zámky
  výskumný pracovník
  vedný odbor Automatizácia a riadenie
1983 ÚTK SAV Bratislava
  kandidát technických vied - CSc.
  vedný odbor Automatizácia a riadenie
1991 SAV Bratislava
  akademický kvalifikačný stupeň Iia
  vedný odbor Automatizácia a riadenie
1992 - dodnes Katedra ASR / ÚRPI /  ÚRK  FEI STU v Bratislave
  vedecký pracovník
  vedný odbor Automatizácia a riadenie

 

Modelovanie a identifikácia nelineárnych dynamických systémov

Plánovanie dráhy v 2D/3D prostredi pomocou kvadrostromových/oktostromových reprezentácií