Vplyv trhového prostredia na prenosy a premeny elektrickej energie

Title: 

Vplyv trhového prostredia na prenosy a premeny elektrickej energie

Typ projektu: 

Štátne programy

Číslo projektu: 

2003

Dĺžka projektu: 

1. júl, 2003 - 31. december, 2006

Zodpovedný riešiteľ: