Výročné zasadnutie akademickej obce FEI

Dátum: 

25.06.2015 (10:30)

Miesto: 

BC-300, Aula prof. Kneppa