Výročné zasadnutie Akademickej obce FEI STU

Dátum: 

07.06.2018 (14:00)

Miesto: 

BC-300 Aula prof. Ľ. Kneppa