Výskum high-tech zváracích technológií pre priemyselné aplikácie

Projekt je zameraný na podporu priemyselných výskumno-vývojových pracovísk, ktoré sú schopné poskytnúť komplexné riešenia a služby s využitím moderných high-tech zváracích technológií. Predložený návrh projektu si za svoju prioritnú úlohu stanovuje posunutie znalostnej a technickej úrovne výskumného pracoviska PRVEJ ZVÁRAČSKEJ, a. s. v oblasti high-tech zváracích technológií na aktuálnu európsku a svetovú úroveň. Ústav riadenia a priemyselnej informatiky FEI STU v rámci projektu zabezpečuje aplikovaný výskum v oblasti sieťových riadiacich systémov.

Title: 

Výskum high-tech zváracích technológií pre priemyselné aplikácie

Typ projektu: 

MŠ Stimuly

Číslo projektu: 

Weldtech

Dĺžka projektu: 

1. január, 2010 - 31. december, 2013

Zodpovedný riešiteľ: