Výskum metód ovládania kolaboratívnych mobilných robotov

Title: 

Výskum metód ovládania kolaboratívnych mobilných robotov

Typ projektu: 

VEGA

Číslo projektu: 

1/0754/19

Dĺžka projektu: 

1. január, 2019 - 31. december, 2021

Zodpovedný riešiteľ: