Výskum novej generácie elektrónovolúčových komplexov určených na vákuové zváranie hliníkových a horčíkových zliatin

Title: 

Výskum novej generácie elektrónovolúčových komplexov určených na vákuové zváranie hliníkových a horčíkových zliatin

Číslo projektu: 

2015-10871/33302

Dĺžka projektu: 

1. január, 2015 - 31. december, 2018

Zodpovedný riešiteľ: