Výskum pokročilých metód riadenia inteligentných viacosových pohybových systémov so zameraním na mobilné robotické manipulátory

Title: 

Výskum pokročilých metód riadenia inteligentných viacosových pohybových systémov so zameraním na mobilné robotické manipulátory

Typ projektu: 

VEGA

Číslo projektu: 

1/0178/13

Dĺžka projektu: 

1. január, 2013 - 31. december, 2015

Kľúčové slová: 

servisná robotika, robotický manipulátor, mobilný robot, navigácia robota, fúzia údajov, kinematické štruktúry

Zodpovedný riešiteľ: