Výskum progresívnych laserových zváracích technológií a systémov pre priemyselné využitie

Title: 

Výskum progresívnych laserových zváracích technológií a systémov pre priemyselné využitie

Typ projektu: 

APVV

Číslo projektu: 

APVT-99-002502

Dĺžka projektu: 

1. august, 2002 - 31. júl, 2005

Zodpovedný riešiteľ: