Výskum riadenia servisného robota s duálnou vizuálnou percepciou

Projekt rieši existujúcu slabinu servisných robotov a to spoluprácu robota s reálnym prostredím a človekom na základe vizuálnej informácie v duálnej forme, t.j. prostredníctvom dvoch kamerových systémov, kde jeden zabezpečuje vnímanie okolia a navigáciu robota a druhý na ramene robota zabezpečuje vnímanie objektu spolupráce a riadenie cieľovo orientovaných činností robota vo vzťahu k tomuto objektu. Analýzou oboch vizuálnych informácii sa zvýši úroveň percepcie a svojím charakterom sa priblíži ľudskému vnímaniu a vyhodnocovnaiu vizuálnych informácií. Projekt aktuálne zachytáva trend rozvoja servisnej robotiky a zvyšuje tak konkurencieschopnosť žiadateľa na svetovom trhu.

Title: 

Výskum riadenia servisného robota s duálnou vizuálnou percepciou

Typ projektu: 

APVV

Číslo projektu: 

APVV-0539-11

Dĺžka projektu: 

1. júl, 2012 - 31. december, 2015

Zodpovedný riešiteľ: