Výskum technologických uzlov CNC strojov na delenie materiálov energolúčovými technológiami

Projektu je zameraný na výskum a vývoj technologických uzlov CNC centier na delenie 3D -priestorových dielcov energolúčovými technológiami t.j. plazmou, plameňom, vysokotlakovým vodným lúčom a pevnolátkovým laserom. Úloha má za cieľ vyriešiť vedenie rezacích hláv po nepresne definovaných povrchoch priestorových dielcov, tak aby bolo možné vytvárať rezy typu V, Y a K, vo všeobecnosti s premenlivými uhlami, ktoré sú potrebné pre následné zváracie procesy. Ide napr. o rezanie dielcov rôznych kupolovitých tvarov, profilov rozmanitých prierezov, pričom ide obvykle o rezanie otvorov predstavujúcich prieniky takýchto geometrických útvarov. Aplikačná oblasť takýchto systémov je mimoriadne široká a zahŕňa v sebe tak významné oblasti ako je napr. výroba rúrových konštrukcií pre stavebníctvo, výrobu lodí, automobilový priemysel, výrobu technologických zariadení pre chemický priemysel, energetiku atď. Záujem o takéto systémy na svetovom trhu rýchlo rastie nakoľko významne prispievajú k rastu produktivity výroby odbúravaním pomalých konvenčných metód mechanického opracovávania.

 

Title: 

Výskum technologických uzlov CNC strojov na delenie materiálov energolúčovými technológiami

Typ projektu: 

Zmluva o poskytnutí stimulov pre výskum a vývoj

Číslo projektu: 

0691/2015

Dĺžka projektu: 

1. január, 2015 - 31. december, 2018

Zodpovedný riešiteľ: