Výskum a vývoj novej generácie elektrických lineárnych pohonov s vysokou presnosťou polohovania

Cieľom projektu je výskum a vývoj predstaviteľa novej generácie lineárnych pohonov so špecifickým vyhotovením lineárneho motora, zahrňujúcim VaV jednotlivých komponentov pohonu, vyúsťujúcich do vytvorenia kompaktnej pohonnej jednotky s vysokými dynamickými a polohovacími vlasnosťami. Pri návrhu jednotlivých komponentov budú riešené aj zložité teoretické otázky elektrických, silových a tepelných polí a teórie riadenia a regulácie. Projekt v sebe zahŕňa ako základný, tak aplikovaný VaV, ktorého cieľom je vytvoriť elektrický lineárny pohon s parametrami svetovej úrovne. Tento cieľ je možno dosiahnuť iba sústredením špičkových riešiteľských kapacít. TÚ (VŠ) a aplikovaného priemyselného výskumu a ich účelným riadením vyúsťujúcim do vytvorenia budúceho výrobku.

Title: 

Výskum a vývoj novej generácie elektrických lineárnych pohonov s vysokou presnosťou polohovania

Typ projektu: 

APVV

Číslo projektu: 

APVV-99-031205

Dĺžka projektu: 

1. marec, 2006 - 31. december, 2008

Kľúčové slová: 

elektrický lineárny pohon, elektrický lineárny motor, menič PWM

Zodpovedný riešiteľ: