Výskum a vývoj nových informačných technológií na predvídanie a riešenie krízových situácií a bezpečnosť obyvateľstva a ochranu  majetku. SMART mechatronické systémy

Title: 

Výskum a vývoj nových informačných technológií na predvídanie a riešenie krízových situácií a bezpečnosť obyvateľstva a ochranu  majetku. SMART mechatronické systémy

Typ projektu: 

Iné projekty

Číslo projektu: 

Kód ITMS: 26240220060

Dĺžka projektu: 

1. január, 2011 - 31. december, 2013

Zodpovedný riešiteľ: