Výskum a vývoj striedavého trakčného pohonu medzného výkonu

Title: 

Výskum a vývoj striedavého trakčného pohonu medzného výkonu

Typ projektu: 

APVV

Číslo projektu: 

APVV-0530-07

Dĺžka projektu: 

1. jún, 2008 - 31. december, 2010

Zodpovedný riešiteľ: