Vyššie formy riadenia mechatronických systémov

Title: 

Vyššie formy riadenia mechatronických systémov

Typ projektu: 

VEGA

Číslo projektu: 

1/0153/03

Dĺžka projektu: 

1. január, 2003 - 31. december, 2005

Zodpovedný riešiteľ: