Výučba systémov počítačom integrovanej výroby - CIM

Title: 

Výučba systémov počítačom integrovanej výroby - CIM

Typ projektu: 

KEGA

Číslo projektu: 

52/2001

Dĺžka projektu: 

1. január, 2001 - 31. január, 2003

Zodpovedný riešiteľ: