Využitie umelej inteligencie v oblasti riadenia robotov

Title: 

Využitie umelej inteligencie v oblasti riadenia robotov

Typ projektu: 

Program na podporu mladých výskumníkov

Číslo projektu: 

VUIvORR

Dĺžka projektu: 

1. január, 2019 - 31. december, 2019

Zodpovedný riešiteľ: