Využitie vnorených linuxových systémov pre potreby inteligentných budov

Title: 

Využitie vnorených linuxových systémov pre potreby inteligentných budov

Dĺžka projektu: 

1. január, 2016 - 31. december, 2016

Zodpovedný riešiteľ: