Vývoj 1-DOF haptického zariadenia

Title: 

Vývoj 1-DOF haptického zariadenia

Dĺžka projektu: 

1. jún, 2012 - 31. január, 2013

Zodpovedný riešiteľ: