Vývoj algoritmov riadenia diskrétnych udalostných systémov

Title: 

Vývoj algoritmov riadenia diskrétnych udalostných systémov

Typ projektu: 

Program na podporu mladých výskumníkov

Číslo projektu: 

2013et030

Dĺžka projektu: 

15. január, 2013 - 30. november, 2013

Zodpovedný riešiteľ: