Workshop V4

V dňoch 20. - 23. apríla k nám zavítali študenti z Technickej univerzity v Lodzi (Poľsko), Karlovej univerzity v Prahe (ČR) a Brestskej štátnej technickej univerzity (Bielorusko). Pripravili sme pre nich niekoľko prednášok z robotiky a exkurziu do laboratórii. Okrem toho intenzívne pracovali v laboratóriu robotiky a naučili sa programovať jednoduchého mobilného robota s diferenciálnym podvozkom. Po pridaní senzorov sa dokázaliaj orientovať v priestore. Účastníci hodnotili program síce ako náročný, ale atraktívny. Recipročne navštívia naši študenti partnerské univerzity, najbližšie nás čaká návšteva UK v Prahe.

xtarnik