Začiatok výučby v letnom semestri

Dátum: 

12.02.2018