Začiatok výučby v letnom semestri

Dátum: 

17.02.2020