Začiatok výučby v letnom semestri 2016/17

Dátum: 

13.02.2017