Začiatok výučby v zimnom semestri

Dátum: 

23.09.2013 (07:00)