Začiatok výučby v zimnom semestri 2016/17

Dátum: 

19.09.2016