Zadania tímových projektov pre LS ak.r. 2017/2018

Zadania pre študentov dennej prezenčnej formy štúdia

Vedúci Téma Riešitelia_Tím 1 (max 6 - min 4) Riešitelia_Tím 2 (max 6 - min 4)
Ing.Martin Ernek, PhD., Ing. Juraj Slačka, PhD.
[1]
Modelovanie a riadenie inverzného kyvadla
[TP_zadanie_1.docx]
Patrik Štefka, Eduard Mráz, Zuzana Černianska, Dominika Vančíková, Jakub Staňa, Viktor Návojský. Maroš Kmotorka, Adam Lukačovič, Ján Imrek, Gergely Galgóczi, Daniel Jonáš, Adrián Kubán.
prof. Ing. Ivan Sekaj, PhD.
[2]
Učenie mobilného robota
[TP_zadanie_2.docx]
Juraj Palček, Jozef Bachan, Jakub Lenner, Adam Petluš, Boris Pančišin, Tomáš Vršanský. Dominika Hofierková, Sabina Fraňová, Marek Štipčák, Denis Piovár, Ján Jedinák, Lukáš Blanár, Juraj Novotný.
doc. Ing. František Duchoň, PhD.
[3]
Riadenie mobilného manipulátora
[TP_zadanie_3.docx]
Marek Molda, Lukáš Medveď, Adam Husár, Jakub Halaj, Michal Číž, Ivan Tančibok.

Marek Buday, Adam Trizuljak, Michal Nagy, Michal Hubík, Ondrej Zsíros, Marek Novotný.

 

 

Zadania pre študentov dennej dištančnej formy štúdia

Vedúci Téma Riešitelia_Tím 1 (max 6 - min 4) Riešitelia_Tím 2 (max 6 - min 4)
prof. Ing. Ivan Sekaj, PhD.
[1]
Neuro-regulátory
[TP_zadanie_1_distancni.docx]
Martin Malík, Erik Šipula, Martin Opoldus, Matej Sušanin, Peter Ocharovich, Juraj Matis.
Martin Hoffmann, Lukáš Hollý, Prosper Pajtinka, Michal Samko, David Šuran, Juraj Vrlák.