Zápočtový týždeň

Študenti robotiky na konci semestra prezentujú výsledky svojej práce formou súťaže.  Podľa umiestnenia v súťaži sa prideľujú body za splnenie príslušných úloh predmetu.

 

xtarnik