Zasadnutie akademickej obce

Dátum: 

05.02.2015 (13:00)

Miesto: 

Aula prof. Kneppa - BC-300