Zasadnutie akademickej obce 7.6.2016 o 14.00

Dátum: 

07.06.2016 (14:00)

Miesto: 

BC-300, Aula prof. Kneppa