Zasadnutie Akademickej obce FEI STU

Dátum: 

04.03.2014 (14:00)

Miesto: 

BC-300, Aula prof. Kneppa