Zasadnutie Akademickej obce FEI STU

Dátum: 

13.06.2014 (11:00)

Miesto: 

BC-300, Aula prof. Kneppa