Zasadnutie Akademickej obce FEI STU 19.6.2019

Dátum: 

19.06.2019 (14:00)

Miesto: 

Aula prof. Ľudovíta Kneppa (BC 300)