Iné

Atmosféra osláv, ktoré sa konali 30. októbra 2019, zachytená objektívom Mariána Tárníka

Správa o akcii na webe FEI

 

27. september, 2019
ÚRK FEI STU

Dňa 1.5.2019 nastúpila do funkcie riaditeľky Ústavu robotiky a kybernetiky prof. Ing. Jarmila Pavlovičová, PhD.
Zástupcom riaditeľa bol menovaný prof. Ing. František Duchoň, PhD.
Viac o organizačnej štruktúre ústavu

Dňa 28.9.2018 si pripomenieme nedožité 90. narodeniny akademika prof. Ing. Václava Kalaša, DrSc., významnej osobnosti vo vývoji automatizácie a robotizácie na Slovensku, spoluzakladateľa Katedry automatizácie a regulácie  EF SVŠT a jej prvého vedúceho, bývalého dekana našej fakulty.

Ústav robotiky a kybernetiky a Národné centrum robotiky v reportáži o vplyve robotov v rôznych spoločenských oblastiach.

Obsah čísla: 80 rokov Slovenskej technickej univerzity, Konferencia História, súčasnosť a budúcnosť elektrotechniky, Zlatá re-promócia strojárov a ďalšie zaujímavé články si môžete prečítať tu.

14. december, 2017 (14:00)
Klub zamestnancov FEI, blok B, prízemie

Dňa 4. 12. 2017 vymenoval prezident SR Andrej Kiska 30 nových vysokoškolských profesorov, medzi nimi aj nášho kolegu Ivana Sekaja, profesora v odbore Kybernetika. Srdečne blahoželáme!
Viac

Stránky

Subscribe to RSS - Iné