Iné

Organizačný poriadok ústavu nájdete v prílohe.

 

Dňom 1.1.2014 došlo ku zmene názvu Ústavu riadenia a priemyselnej informatiky na Ústav robotiky a kybernetiky (ÚRK).
Vedenie ústavu a Radu profesorov si pozrite tu.

Jeseň roku 2013 na Fakulte elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.

Na sekretariát ústavu nastúpila nová pracovníčka, pani Beáta Hochschornerová, do funkcie asistentky riaditeľa.
E-mailová adresa: beata.hochschornerova@stuba.sk
Pani Katka Macková má teraz kanceláriu D420, kl. 246.

V nedeľu 24.11.2013 zomrel prof. Ing. Václav Kalaš, DrSc., akademik, významná osobnosť vo vývoji automatizácie a robotizácie na Slovensku, spoluzakladateľ Katedry automatizácie a regulácie EF SVŠT a jej prvý vedúci, bývalý dekan našej fakulty.
Posledná rozlúčka s prof. Kalašom bola vo štvrtok 28.11.2013 o 11. hod. v bratislavskom krematóriu.

28. október, 2013 (08:30 - 09:30)
zasadačka ÚRPI, D-424

Platba v rámci SR

Faktúru vystavte na objednávateľa a zašlite na adresu organizačnej jednotky.

V septembri bola zverejnená nová (už tretia) verzia web stránky ústavu. Zmena bola vynútená technickými problémami predošlej verzie v súvislosti s útokmi hackerov. Adresa predošlej verzie je www.urpi.fei.stuba.sk/old2/.

Stránky

Subscribe to RSS - Iné