Iné

Predstavenie Ústavu robotiky a kybernetiky. Video vzniklo v spolupráci so študentskou televíziou mc2.

„Najväčšie riziko dronov spočíva v tom, že komunikáciu medzi človekom a strojom je možné narušiť, prípadne prevziať celé riadenie tohto zariadenia,“ povedal pre HN František Duchoň z Ústavu robotiky a kybernetiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.

8. júl, 2014 (14:30)
Železná studnička, Kameňolom
10. júl, 2014 (11:00)
Aula Aurela Stodolu, Strojnícka fakulta STU, Námestie Slobody 17, Bratislava

Organizačný poriadok ústavu (s úpravou 1.1.2017)

 

Dňom 1.1.2014 došlo ku zmene názvu Ústavu riadenia a priemyselnej informatiky na Ústav robotiky a kybernetiky (ÚRK).
Vedenie ústavu a Radu profesorov si pozrite tu.

Jeseň roku 2013 na Fakulte elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.

Na sekretariát ústavu nastúpila nová pracovníčka, pani Beáta Hochschornerová, do funkcie asistentky riaditeľa.
E-mailová adresa: beata.hochschornerova@stuba.sk
Pani Katka Macková má teraz kanceláriu D420, kl. 246.

Stránky

Subscribe to RSS - Iné