Iné

Pri príležitosti 85. narodenín prof. Ing. Juraja Bízika, DrSc., bývalého dekana Elektrotechnickej fakulty (1970-1976), prorektora SVŠT (1976-1980) a zakladateľa a prvého vedúceho Katedry ASR (1983-1990), sa konal 13.11.2014 slávnostný seminár.

Predstavenie Ústavu robotiky a kybernetiky. Video vzniklo v spolupráci so študentskou televíziou mc2.

„Najväčšie riziko dronov spočíva v tom, že komunikáciu medzi človekom a strojom je možné narušiť, prípadne prevziať celé riadenie tohto zariadenia,“ povedal pre HN František Duchoň z Ústavu robotiky a kybernetiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.

8. júl, 2014 (14:30)
Železná studnička, Kameňolom
10. júl, 2014 (11:00)
Aula Aurela Stodolu, Strojnícka fakulta STU, Námestie Slobody 17, Bratislava

Organizačný poriadok ústavu (s úpravou 1.1.2017)

 

Dňom 1.1.2014 došlo ku zmene názvu Ústavu riadenia a priemyselnej informatiky na Ústav robotiky a kybernetiky (ÚRK).
Vedenie ústavu a Radu profesorov si pozrite tu.

Jeseň roku 2013 na Fakulte elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.

Stránky

Subscribe to RSS - Iné