Pedagogika

17. september, 2018
6. august, 2018 (10:00)
zasadačka ÚRK, D-424
10. júl, 2018 (09:00)
Aula Aurela Stodolu, Strojnícka fakulta STU, Námestie Slobody 17, Bratislava

Informácie k štátnym skúškam: Bol zverejnený harmonogram štátnych skúšok bakalárskeho študijného programu Robotika a kybernetika.

27. február, 2018 (08:30)
zasadačka ÚRK, D-424

Rozvrhy a rozdelenie do skupín pre poslucháčov 3. ročníka bakalárskeho programu Robotika a kybernetika a poslucháčov 1. ročníka inžinierskeho programu Robotika a kybernetika. Harmonogram dištančného štúdia.

Zadania Tímových projektov pre študentov 1. ročníka Ing. štúdia v letnom semestri ak.r. 2017/2018.

12. jún, 2018 - 13. jún, 2018

Stránky

Subscribe to RSS - Pedagogika